พิกัดอัตราอากรขาเข้า
การค้นหาข้อมูล >> พิกัดอัตราอากรขาเข้า

รหัสพิกัด 2,4,6,8 หลัก :
คำอธิบายภาษาไทย :
Alphabetical : (ภาษาอังกฤษ)
วันที่นำเข้า :      วว/ดด/ปปปป
 

 
   
   
   
   
*  คำแปลภาษาอังกฤษนั้น มีไว้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ไม่รู้ภาษาไทยเท่านั้น
มิใช่เป็นการแปลความหมายของบทบัญญัติภาษาไทย
ในการใช้กฎหมายเป็นทางราชการจึงต้องถือตามบทบัญญัติภาษาไทยเท่านั้น  *
 
*  ข้อมูลที่แสดงดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้า/ผู้ประกอบการในเบื้องต้นเท่านั้น
ขอให้ผู้ค้นหาใช้ประกาศกระทรวงการคลังเป็นหลัก ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศกระทรวงการคลังต่างๆได้จากหน้าจอค้นหาหัวข้อ ประกาศกระทรวงการคลัง  *